Preuzimanja

Pružanjem alata za osnaživanje ostvaruje se i omogućava ženina sloboda izbora. /Iman Bibars

Priručnik s vježbama za osnaživanje žena

Preuzmite priručnik s vježbama Preuzmite priručnik s vježbama

Priručnik za osnaživanje žena

Preuzmite priručnik Preuzmite priručnik

Priručnik o psihofizičkom zdravlju

Preuzmite priručnik Preuzmite priručnik