Projekti

Jaka žena je ona koja je odlučila napraviti nešto što su drugi odredili da neće biti učinjeno./Marge Piercy

Ujedinjene za Ravnopravnost

Projekt “Ujedinjene za Ravnopravnost” ima za cilj osnažiti zagovaračku poziciju OCD-ova u odnosu na zaštitu ženskih prava, s naglaskom na pravo na pobačaj, u svjetlu novih društvenih pojava koje zagovaraju patrijarhalne vrijednosti i ograničavanje ženskih sloboda u Hrvatskoj, te ugrožavaju ženske slobode odlučivanja, a najviše pravo na pobačaj.

Važnost psihofizičkog zdravlja za djelovanje u kriznim situacijama

19. travnja 2022. Započela je provedba projekta “Važnost psihofizičkog zdravlja za djelovanje u kriznim situacijama” koji provodimo u suradnji s partnerima, udrugom Ludruga i Krav Maga Hrvatska.

Projekt “Gora”

Od veljače 2022. sudjelujemo u provedbi projekta udruge Suncokret-OLJIN i partnera pod nazivom „Gora“, koji se provodi na području Sisačko-moslavačke županije.

Nacionalna kampanja osnaživanja žena „Sofija”

Nacionalna kampanja „Sofija” provedbom svojih aktivnosti radi na aktivnom osnaživanju i osposobljavanju žena za nošenje s izazovima u društvu u kojem živimo te njihovom osposobljavanju za aktivnije sudjelovanje na tržištu rada

Seksualno nasilje – edukacijski i prevencijski program

Od 01. rujna 2018. udruga Ženska soba s partnerima provodi projekt prevencije seksualnog nasilja kroz edukacijske aktivnosti, jačanje kapaciteta i osvještavanje na cijelom području Republike Hrvatske.

Program prakse u civilnom društvu

U sklopu projekta „Program prakse u civilnom društvu” YIHR Inicijative mladih za ljudska prava sudjelovat ćemo kao mentori mladima koji pokazuju interes za rad u organizacijama civilnog društva.