Projekti

Jaka žena je ona koja je odlučila napraviti nešto što su drugi odredili da neće biti učinjeno./Marge Piercy

Nacionalna kampanja osnaživanja žena „Sofija”

Nacionalna kampanja „Sofija” provedbom svojih aktivnosti radi na aktivnom osnaživanju i osposobljavanju žena za nošenje s izazovima u društvu u kojem živimo te njihovom osposobljavanju za aktivnije sudjelovanje na tržištu rada

Seksualno nasilje – edukacijski i prevencijski program

Od 01. rujna 2018. udruga Ženska soba s partnerima provodi projekt prevencije seksualnog nasilja kroz edukacijske aktivnosti, jačanje kapaciteta i osvještavanje na cijelom području Republike Hrvatske.

Program prakse u civilnom društvu

U sklopu projekta „Program prakse u civilnom društvu” YIHR Inicijative mladih za ljudska prava sudjelovat ćemo kao mentori mladima koji pokazuju interes za rad u organizacijama civilnog društva.