Dokumenti

Resursi su materijalna dobra u svijetu koji nas okružuje, a mogućnosti predstavljaju različite načine da koristimo resurse kojima imamo pristup. Pitanje koje si postavlja društvo koje potiče osnaživanje žena jest: koji su resursi potrebni kako bi se ženama omogućile različite mogućnosti i različiti izbori?/Cécile Renouard