Zaključci s On-line radionice za stručnjake za Zagrebačku županiju

2021. godinu započeli smo s još jednom radionicom stručnjaka, ovaj pit pod nazivom “Važnost međusektorske suradnje u cilju zaštite žrtava obiteljskog nasilja” koje provodi naš partner Dom “Duga -Zagreb”. Hvala svim sudionicima s područja Zagrebačke županije što su sudjelovali i pridonijeli kvalitetnoj raspravi i promišljanjima.

Zaključci s održane edukativne radionice za stručnjake „ Važnost međusektorske suradnje u cilju zaštite žrtava obiteljskog nasilja „ koja se održala 27.siječnja 2021. u okviru nacionalne kampanje osnaživanja žena “Sofija” :

  1. Potrebna je sustavna edukacija policijskih službenika koji postupaju u slučajevima obiteljskog nasilja o mjeri obveznog psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji, a u svrhu ciljanog i svrhovitog procesuiranja počinitelja
  2. Ukazano na potrebu bolje suradnje tretmanskih centara u kojima se provodi PSTN sa sudovima koji upućuju na izvršenje zaštitnih mjera, a u smislu praćenja uspješnosti tretmana kroz slučajeve eventualnog recidiva počinitelja koji su tretman završili
  3. Problematizirala se česta pojava korištenja blagodati ne svjedočenja od strane žrtava obiteljskog nasilja čime se dovodi u pitanje svrha postupanja svih sudionika Protokola, a najviše policijskih službenika, djelatnika skloništa, CZSS-a i dr.
  4. Od stane djelatnika skloništa zamijećena je promjena vezano za dobnu strukturu korisnica na smještaju ( u posljednje vrijeme realizirani smještaji žena u dobi 70 + ) što možebitno upućuje na osvješćivanje šire javnosti, a tako i dugogodišnjih žrtava obiteljskog nasilja, o potrebi prijavljivanja nasilja
  5. Djelatnici skloništa ukazuju na teškoće u organizaciji života korisnika vezano za specifične okolnosti zbog pandemije COVID-19, a koje se odnose na prostorne uvjete skloništa u potrebi izolacije i samoizolacije, protokola kod novih prijema i sl.
  6. Sudionici iznose primjere iz vlastitog iskustva u radu, a koji ukazuju na ne svrsishodnost višekratnog sankcioniranja počinitelja nasilja koje ne rezultira prestankom činjenja nasilja i u konačnici ne štiti žrtvu
  7. Sudionici u više navrata iskazuju pozitivna iskustva međusobne suradnje (policija-CZSS-skloništa) koja ukazuju na važnost potrebe povezanosti stručnjaka unutar više sustava i spremnosti za sustavnim rješavanjem pojedinačnih slučajeva nasilja u obitelji