Žena ne smije prihvatiti; ona mora izazivati. Ne smije se diviti onome što je izgrađeno oko nje; ona mora poštovati onu ženu u sebi koja se bori da se izrazi./Margaret Sanger