Partneri

Osnaživanje žena predstavlja preuzimanje kontrole nad vlastitim životom i povećanja sposobnosti za donošenjem odluka koje potiču vlastito blagostanje. Osnaživanje postaje sredstvo za samoobranu i izgradnju boljeg svijeta u kojem živimo. /Leona Liu

partner_plavitelefon_260px

Plavi telefon

Udruga Plavi telefon i savjetovalište Otvorena vrata postoje za tisuće onih koji nisu u stanju ili ne žele tražiti pomoć u tradicionalnim savjetovalištima. Oni su alternativa samouništavajućem životnom stilu, nesretnim obiteljima i životu na ulicama. Oni koji ne mogu pronaći način rješavanja svojih problema ili odgovarajući životni put, izlažu se opasnosti da postanu depresivni, ovisni o alkoholu ili drogi ili da izvrše suicid. Stoga Plavi telefon pruža preventivni program koji uključuje liniju pomoći i savjetovalište Otvorena vrata. Programe financira Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti te Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Plavi telefon bio je nosioc i sudjelovao u više od 10 projekata kojima je cilj prevencija ovisnosti, povećanje kvalitete života mladih i naših najstarijih građana te educiranje javnosti o emocionalnoj pismenosti. Neki od tih projekata su: Škola emocionalne pismenosti, Škola bez bola, Plavi servis, Plavi menadžer, DaAkako, Mentori u zajednici i dr.

www.plavi-telefon.hr


 

partner_duga_260px

Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji „Duga – Zagreb”

Ustanova  Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji „Duga – Zagreb” otvorio je 2007. godine svoja vrata za DJECU I ODRASLE žrtve obiteljskog nasilja. Ovaj Dom PRVI JE TAKVE VRSTE U GRADU ZAGREBU. Svakodnevno BESPLATNO pružamo uslugu smještaja, prehrane, održavanje higijene, brige o zdravlju i psihosocijalnog tretmana uz pravnu pomoć. Tijekom razdoblja od 2007. – 2017. g., udomili smo 929 žrtava, od čega je  bilo 400 (43%) žena i 529 (57%) djece. Od 2009.g. – 2017. g., u naš tretmanski centar upućeno je 1120 počinitelja nasilja u obitelji na psihosocijalni tretman temeljem sudskog rješenja koja proizlaze iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (zaštitna mjera) te iz Kaznenog zakona (sigurnosna mjera). Od njih su 856 (76%) muškarci i 264 (24%) žene. Dom „Duga – Zagreb” aktivno sudjeluje u provedbi lokalno i EU financirnih projekata, najčešće kao partner, gdje svojom stručnošću i velikim iskustvom direktno sudjeluje u kvalitetnoj provedbi programa. Sami su bili nositelji projekta ASAP – A Systematic Approach for Perpetrators / Sustavni pristup za počinitelje.

www.duga-zagreb.hr