Preuzimanja

Pružanjem alata za osnaživanje ostvaruje se i omogućava ženina sloboda izbora. /Iman Bibars