Učlani se

Postani član udruge Sofija

Vrste članstva u udruzi:

 • Aktivan član:
  Osobe koje su se pri upisu izjasnile da žele aktivno sudjelovati u aktivnostima Udruge, biraju i mogu biti birani u tijela Udruge, te u cijelosti sudjeluju u radu Udruge. Osobe koje mogu aktivnom prisustvovati na događanjima i edukacijama organiziranim od strane Udruge, te sudjelovati u organizaciji aktivnosti.
 • Nominalan član:
  Osobe koje su se pri upisu u članstvo izjasnile da ne žele aktivno sudjelovati u aktivnostima Udruge, ne mogu birati, niti biti birani u tijela Udruge, te ne sudjeluju u cijelosti u radu Udruge. Djeca i maloljetne osobe, osobe ili pravne osobe koje svojim stručnim, humanitarnim radom ili donacijom daju doprinos borbi za pravednije društvo i ravnopravnost spolova, predstavnici pravnih osoba koji stručno ili na neki drugi način žele sudjelovati u radu Udruge.
 • Počasni član:
  Osoba koja je kroz svoje djelovanje doprinijela aktualizaciji problema borbe protiv nasilja nad ženama, razvoja pravednijeg i rodno ravnopravnijeg društva. Volonteri i pomagači udruge, te ostale osobe koje svojim radom potpomažu ostvarenju ciljeva Udruge. Odluku o počasnom članstvu donosi Skupština Udruge, na temelju prijedloga Upravnog odbora.

Pristupanje u članstvo Udruge

Za pristupanje u članstvo udruge svaka osoba potpisuje Pristupnicu i slobodnom voljom odlučuje između Pristupnice za aktivno članstvo i Pristupnice za nominalno članstvo. Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
Svaki upisani član dobiva svoj članski broj.
Jednom dodijeljeni članski broj ne može se prenijeti na drugu osobu.
Aktivnim i nominalnim članovima Udruge izdaje se članska iskaznica.
Aktivno članstvo u Udruzi potvrđuje se plaćenom članarinom za tekuću godinu. Ukoliko se članarina ne plaća na vrijeme, član se premješta u neaktivnu skupinu.

Članarina

Iznos prve članarine (upisnine) je minimalno 25,00 kn. Iznos svake sljedeće godišnje članarine je minimalno 50,00 kn. Iznos je utvrđen na redovnoj Skupštini Udruge u prosincu 2019. godine.

Pristupnica

  Članstvo se aktivira uplatom obavezne članarine: 25 kn prva godina ili 50 kn svaka sljedeća. Uplata se vrši na transakcijski račun: HR1624020061100846047 (opis uplate: članarina)