Zaključci s provedene edukacije za stručnjake iz Bjelovarsko bilogorske županije, dana 03.11.2020. godine

„Suradnja institucija u svrhu zaštite žrtava obiteljskog nasilja” u sklopu Nacionalne kampanje osnaživanja žena „Sofija“.

 1. Usvojene teoretske pretpostavke o važnosti međusobne suradnje svih organizacija koje se bave obiteljskim nasiljem
 2. Posebno se pojasnila važnost rada s počiniteljima nasilja u obitelji i kako djelovanjem na promjenu nasilnog ponašanja, učenjem drugačijih obrazaca ponašanja možemo prekinuti začarani krug nasilja
 3. Svi prisutni stručnjaci kao predstavnici svojih organizacija, Centra za socijalnu skrb, Prekršajnog suda, Sigurne kuće i Centra za odgoj i obrazovanje iskazuju kako u procesu djelovanja zbog nasilja u obitelji surađuju s većinom postojećih sustava, institucija, policije, zdravstva, socijalne skrbi, pravosuđa, obrazovanja kao i udrugama i organizacijama koje se bave žrtvama obiteljskog nasilja
 4. Suradnju ocjenjuju u prosjeku vrlo dobrom
 5. Suradnja se odvija svim komunikacijskim sredstvima, pismenim putem, telefonski, internetskim medijima, a posebnu važnost stavljaju na osobne kontakte i stručne sastanke
 6. Predstavnik pravosuđa ističe kvalitetnu suradnju s centrima za socijalnu skrb u gradu Bjelovaru, ali i probleme u suradnji s pojedinim centrima iz županije. Osim toga, ističe probleme u suradnji s policijom zbog nedovoljne educiranosti djelatnika policije koji su najčešći tužitelji u postupcima obiteljskog nasilja.
 7. Ostali stručnjaci kao posebno nedovoljnu i neadekvatnu suradnju navode s zdravstvenim sustavom koji opisuju kao zatvoren i rigidan. Osim zdravstva, poteškoće su prisutne i u sustavu obrazovanja, stručni djelatnici škole često izbjegavaju pokretanje postupaka zbog nasilja u obitelji koje evidentiraju.
 8. Posebna poteškoća u suradnji se ističe s lokalnom upravom u smislu nedostatka razumijevanja sudjelovanja u financiranju organizacija koje bi provodile psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u gradu Bjelovaru i županiji
 9. U smislu poboljšanja suradnje zaključno se navodi:
 • Rad na motiviranosti svakog pojedinog stručnjaka koji radi s obiteljskim nasiljem
 • Smanjiti „papirologiju“ , rad s nepotrebnim dokumentiranjem u korist stvarne pomoći žrtvi obiteljskog nasilja
 • Promjene u policijskom sustavu u smislu bolje edukacije djelatnika
 • Uvođenje pravila u smislu odgovornosti stručnih radnika, snošenje sankcija za „nečinjenje“
 • Kada god je moguće ostvariti osobni kontakt stručnjaka u svrhu kvalitetnije razmjene informacija i korištenje resursa, a opet u konačnici za bolju zaštitu žrtve obiteljskog nasilja
 1. Naglašena važnost umrežavanja i neposredne komunikacija stručnjaka unutar institucionalnog okvira i svih organizacija koje se bave obiteljskim nasiljem kako bi se dao maksimalan doprinos dobrobiti žrtve.

 

Voditeljice radionice:
Ivana Kvesić, dipl. iur.pravnica
Dubravka Radaković- dipl. Psihologinja-psihoterapeut / odjel za psihosocijalni tretman