Radionica osnaživanja žena u Puli!

Naše Istrijanke prošle su našu besplatnu radionicu u sklopu Nacionalne kampanje osnaživanja žena “Sofija”!

Radionica osnaživanja žena namijenjena nezaposlenim ženama koje su doživjele neki oblik nasilja održala se 21., 22. i 23. travnja 2021.

Naše radionice osnaživanja žele između ostalog i pokazati da su problemi i prepreke s kojima se susreću kolektivnog karaktera a ne individualnog te pomaknuti fokus s krivnje i zakočenosti ka samospoznaji, pozitivnom pokretu prema samoostvarenju i prepoznavanju prilika. Cilj je bio osvještavanje snaga, talenata, vještina, iskustva te podizanje samopouzdanja sudionica kako bi im se podigla motivacija i vratila vjera u sebe.

Bitan aspekt je i vježba asertivnosti ‘Kako reci ne’. Znati kako reći ne jedna je od najkorisnijih vještina koja je bitna za zdrav i produktivan život. Situacije u kojima je potrebno nekome reći ne događaju se svaki dan te je bitno bez krivnje biti u mogućnosti zauzeti se za sebe.

Na to se izvrsno i nadovezala vještina samoobrane Krav Maga kojim su se dodatno osnažile i podigle samopouzdanje i naučile kao se obraniti, kako procijeniti i predvidjeti moguće napade.

I na kraju naravno jedna od bitnijih stvari kada pričamo o tržištu rada predavanje o tipovima i karakteristikama životopisa, kako izgleda dobar životopis i kako ga napraviti. Jako je bitno i na razgovoru za posao predstaviti svoje kvalitete i znanja, tako da su naše sudionice prošle i taj dio uz našu voditeljicu Mei Abraham Elderadži koja je radila simulacije razgovora za posao.

Uz druženje i učenje prošla je još jedna radionica osnaživanja žena, hvala Pula 😊