Online radionice

Zbog epidemioloških razloga, održali smo još tri radionice online. Na radionici su sudjelovale žene kako bi se osnažile na povratak na tržište rada.

Radionice su vodile Sara Sharifi, magistra sociologije i lingvistike te trenerica soft vještina i Mei Abraham Elderadži, stručnjakinja u procesima zapošljavanja. Program radionice prilagođen je održavanju na online platformi, ali je i dalje sadržajno pratio logiku osnaživanja žena za povratak na tržište rada.

Prvi dan radionice posvećen je upoznavanju i introspekciji sudionica radionice. Na prvom danu radionice sudionice se upoznaje s udrugom Sofija, njenim voditeljicama i radom, kao i voditeljicom radionice, ali i međusobno. Nakon upoznavanja, sudionice osmišljavaju interna pravila grupnog rada koja u tri dana osiguravaju skladan i aktivan rad te iznose svoja očekivanja od radionice.

Kako bi dobile pregled nad svojim samopouzdanje i samopoštovanjem, sudionicama je predstavljena SWOT analiza kao alat za introspekciju i mapiranje vlastiti snaga i slabosti, prilike i prijetnji. Nakon izrade osobne SWOT analize, sudionice su ih predstavljale i međusobno komentirale te izdvajale one snage koje bi im mogle biti korisne u kontekstu traženja posla i one slabosti koje ih na tom putu možda sprečavaju. Nakon SWOT analize, sudionice su potaknute da osmisle osobni akcijski plan kojim bi mogle iskoristiti svoje snage i unaprijediti svoje slabosti te je time završen prvi dan radionice.

Drugi dan radionice, posvećen je komunikacijskim vještinama. Budući da su sudionice istaknule da ponekad nailaze na izazov u zauzimanju čvrstog stava postavljanja granica, u drugom danu radionice velik je naglasak stavljen na asertivnu komunikaciju i JA poruke.

Treći dan radionice posvećen je obično praktičnim aspektima traženja posla – izradi životopisa i motivacijskog pisma te pripremi za intervju. Budući da su sve sudionice visoko motivirane za povratak na tržište rada. Predstavljene su im smjernice za izradu suvremenog životopisa koji prati trendove na tržištu rada, kao i primjeri dobrih životopisa, a potom su zajednički komentirale svoje prijašnje životopise i uočavale što je na njima potrebno promijeniti. Sudionice su se upoznale s elementima dobrog motivacijskog pisma i smjernicama za njegovu kvalitetnu izradu i utjecajem Predstavljena su im najčešća pitanja koja poslodavci postavljaju na intervjuima na koja su zajednički odgovarale, uz usmjeravanje voditeljice na što staviti naglasak, a što eliminirati. Time je završio posljednji dan radionice.

Iako je bila online nastavila se atmosfera i s naših radionica uživo, a to je atmosfera dijeljenja i povjerenja, što je sudionice posebice motiviralo na aktivno sudjelovanje, interkativnost i usvajanje novih znanja.