Izvještaj s radionice za Istarsku županiju

IZVJEŠTAJ S RADIONICE U SKLOPU PROVEDBE „NACIONALNE KAMPANJE OSNAŽIVANJA ŽENA SOFIJA“ ZA ISTARSKU ŽUPANIJU

IZVJEŠTAJ S RADIONICE U SKLOPU PROVEDBE „NACIONALNE KAMPANJE OSNAŽIVANJA ŽENA SOFIJA“  ZA ISTARSKU ŽUPANIJU, ODRŽANE  25. svibnja 2021.

TEMA: „Suzbijanje nasilja u obitelji kroz jačanje međusektorske suradnje

Ciljevi radionice bili su: umrežavanje stručnjaka koji rade sa žrtvama nasilja i jačanje međusektorske suradnje stručnjaka koji se bave obiteljskim nasiljem.

Voditeljice radionice su kroz prezentaciju napravile uvod u temu iznoseći zakonodavni okvir, teorijske postavke o koristi suradnje, te dale presjek rada Doma „Duga-Zagreb“ i aktivnosti koje se provede u skloništu za žrtve obiteljskog nasilja kao i u centru za tretman počinitelja nasilja. Posebna pažnja je posvećena suradnji s drugim službama i organizacijama. Također, naglašeno je kako je protekla godina, 2020., obilježena pandemijom koronavirusa koja je utjecala na rad oba odjela u smislu potrebne prilagodbe organizacije rada s korisnicima. Također, istaknuto je kako se na nacionalnoj razini bilježi porast kaznenih dijela nasilja među bliskim osobama za 28,8% dok je porast broja ubijenih žena za čak 50%.

Sudionici radionice su po završetku prezentacije koja se odnosila na smještaj žrtava obiteljskog nasilja dobili zadatak da ispune anketu putem Google obrasca u smislu ocjene suradnje sa skloništima za smještaj žrtava obiteljskog nasilja. Isto tako, po završetku prezentacije koja se odnosila na psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji sudionici su dobili zadatak da ispune anketu vezano za saznanja o psihosocijalnom tretmanu i očekivanjima od njega.

Cilj je bio da zajednički dobijemo uvid i pokušamo definirati slabe točke, ali i ključne snage koje dionici u sustavu zaštite od nasilja mogu udružiti, te stvaranje formalne i neformalne povezanosti i alata suradnje među dionicima.

Zaključci su proizašli od svih sudionika u radionici i to nakon što su svi (koji su to željeli) ocijenili postojeću međuinstitucionalnu suradnju te iznijeli probleme s kojima se susreću u  radu.

ZAKLJUČCI KOJI SU RELEVANTNI ZA MEĐUSEKTORSKU SURADNJU

 1. Utvrđena je potreba donošenja zajedničkih rješenja iz različitih perspektiva.
 2. Generalni zaključak da suradnja postoji, no da ima puno mjesta za napredak posebno kroz sudjelovanje u županijskom timu za suzbijanje obiteljskog nasilja.
 3. Ističe se dobra suradnja sa sigurnom kućom Istra koja se odvija na dnevnoj razini. Ono što se ističe kao nedostatak je sklonište u koje bi mogli biti smješteni odrasli muškarci, žrtve obiteljskog nasilja.
 4. Nedostatak smještajnog kapaciteta za žrtve obiteljskog nasilja, na području Istarske županije, ističe se kao veliki problem od strane gotovo svih sudionika radionice.
 5. Sudionica radionice koja provodi psihosocijalni tretman na području Istarske županije ukazala je na problem visine naknade koja se provoditeljima tretmana isplaćuje po počinitelju, od strane Ministarstva pravosuđa, a koja se procjenjuje neprimjerenom za takav visokostručni i zahtjevni rad. Urušavanje mreže provoditelja psihosocijalnog tretmana na nacionalnoj razini uvelike je posljedica naprijed navedenih financijskih problema.
 6. Također, zaključuje se kako šira javnost, ali i dio stručne javnosti ne prepoznaju dovoljno korist od psihosocijalnog tretmana kao mjere kojoj je svrha stvaranje sigurnog obiteljskog okruženja i sprečavanje ponavljanja djela nasilja.
 7. Predstavnici centara za socijalnu skrb ukazuju kako im sudovi ne dostavljaju pravomoćne presude o izrečenim mjerama psihosocijalnog tretmana, već informacije o istima dobiju sporadično od samih korisnika.
 8. Predstavnica PU Istarske opisuje način međusektorske suradnje na njihovom području te navodi da se jednom mjesečno sastaju stručnjaci raznih službi (policija, pravosuđe, školstvo, zdravstvo, socijalna skrb…) radi pronalaženja najboljeg načina zaštite konkretnih žrtava obiteljskog nasilja i njihove djece. Svi prisutni pozdravljaju takav način međusektorske suradnje.
 9. Sudionice radionice iz Kaznionice u Valturi ističu kako na izdržavanju kazne zatvora nemaju zatvorenike kojima je izrečena mjera psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji.
 10. Svi stručnjaci se slažu kako se jedino jačanjem kompetencija svih dionika mogu postići dobri rezultati u prevenciji nasilja i zaštiti žrtava, te da se vrlo često umjesto na mehanizme sustava moraju oslanjati na angažiranost i stručnost svakog pojedinog stručnjaka s kojim surađuju.
 11. Sudionici radionice iznijeli su svoja iskustva u radu vezano za još uvijek aktualnu pandemiju koronavirusa, a zaključno je kako su stručnjaci, uz sva ograničenja, cijelo vrijeme dostupni žrtvama obiteljskog nasilja.

Na kraju, vrijedi istaknuti kako su prisutni sudionici iskazali zadovoljstvo sudjelovanjem na radionici gdje su dobili priliku iznijeti vlastita iskustva, ali i čuti iskustva drugih i tako se fokus upravo održao na suradnji među svim dionicima u postupanju zaštite žrtava obiteljskog nasilja.

Voditeljice radionice:
Silvia Vuković i Sanja Devčić

Udruga za zaštitu i promicanje ljudskih prava „Sofija“ nevladina je i neprofitna organizacija koja se bavi provedbom projekata i programa koji za cilj imaju povećanje rodne ravnopravnosti, smanjenje broja nezaposlenih i poboljšanje statusa žrtava obiteljskog nasilja.
Nacionalna kampanja osnaživanja žena „Sofija“ sufinancirana je iz Europskog socijalnog fonda, u sklopu dodjele bespovratnih sredstava „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020.
Sadržaj ove radionice, kao i zaključci nakon provedbe, isključiva su odgovornost Udruge za zaštitu i promicanje ljudskih prava „Sofija“ i nužno ne izražavaju stajalište Europske unije, projektnih partnera i prijatelja kampanje.