Izvještaj s radionice u Rijeci

IZVJEŠTAJ S RADIONICE U SKLOPU PROVEDBE „NACIONALNE KAMPANJE OSNAŽIVANJA ŽENA SOFIJA“ U RIJECI, 15. lipnja 2021.

TEMA: „STRUČNI PRISTUPI U RADU SA ŽRTVAMA I POČINITELJIMA OBITELJSKOG NASILJA I JAČANJE MEĐUSEKTORSKE SURADNJE“

Radionica je održana uživo, kroz direktni rad sa sudionicima – stručnjacima iz Rijeke uključenima u rad na problematici obiteljskog nasilja.

OSVRT:

Sudionici radionice stručnjaci su iz Rijeke uključeni u borbu protiv obiteljskog nasilja kroz različita područja svog rada i djelovanja. Istima je prezentiran rad Doma „Duga-Zagreb“ kroz aktivnosti sva tri odjela – sigurne kuće, Odjela psihosocijalnog tretmana te rada savjetovališta za građane, kao i projekt nacionalne kampanje osnaživanja žena te dosadašnja ostvarenja u umrežavanju i povezivanju stručnjaka iz različitih gradova i županija Hrvatske koji rade sa žrtvama i počiniteljima obiteljskog nasilja. Kroz rad sigurne kuće Doma „Duga-Zagreb“ osvrnulo se na problematiku zbrinjavanja žrtava obiteljskog nasilja te je zaključeno kako su, unatoč službenom stavu nadležnih tijela, smještajni kapaciteti i dalje često nedostatni. Uslijed nedostatnih financija broj registriranih smještanih kapaciteta nije u skladu sa iskoristivošću istih, uslijed čega dolazi do razmimoilaženja službenih podataka u odnosu na praksu koju zamjećuju stručnjaci na terenu. Također, u provedbi zaštitne i sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji istaknute su brojne poteškoće, primarno u dijelu pada broja počinitelja kojima se mjera izriče, a naglašena je i važnost svrhovitosti pri izricanju mjere kroz adekvatan probir upućenih počinitelja od strane suda. Stavljen je naglasak na važnost afirmiranja mjere i programa za njezino izvršenje te na edukaciju uključenih stručnjaka, dominantno sudaca koji mjeru izriču, a sve kako bi se kroz svrhovito izrečenu mjeru postigla što bolja zaštita žrtava. Istaknute su i prednosti i nedostaci, kao i objektivna ograničenja provedbe sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana u penalnim uvjetima, gdje se mjera izvršava kroz poseban program prilagođen životu u penalnim uvjetima. Komentirao se i rad sigurnih kuća i odjela psihosocijalnog tretmana u vremenu nesigurnih uvjeta vezanih uz pandemiju virusa Covid-19 te su prezentirana rješenja do kojih se došlo uglavnom pojedinačnim praksama, uz komparaciju sa sadašnjim stanjem. Sudionicima radionice prezentirani su i zaključci sa prethodno održanih radionica u drugim gradovima te je komparirana situacija u odnosu na Rijeku. Imajući u vidu kako u Rijeci postoje dva skloništa za žrtve obiteljskog nasilja te kako je Rijeka jedan od prvih gradova u kojima se počelo sa provedbom mjere obveznog psihosocijalnog tretmana, postavljeni su zaključci o solidnoj umreženosti institucionalnih i izvaninstitucionalnih formi rada sa članovima obitelji u kojoj se dogodilo ili se događa nasilje. Na kraju radionice sudionicima je prezentirana virtualna šetnja kroz Dom „Duga-Zagreb“ u sva tri njezina odjela.

RELEVANTNI ZAKLJUČCI RADIONICE:

  1. Utvrđena je potreba uspostave stabilnog i efikasnog sustava evaluacije učinkovitosti postojećeg sustava borbe protiv obiteljskog nasilja, kako u dijelu rada sa žrtvama, tako i u dijelu recidivizma počinitelja.
  2. Naglašena je važnost adekvatne procjene pristupa sankcioniranju počinitelja u cilju što efikasnije zaštite žrtava.
  3. Rad sa počiniteljima obiteljskog nasilja kroz tretmanski program obuhvaćen zaštitnom i sigurnosnom mjerom obveznog psihosocijalnog tretmana snažan je alat prevencije budućeg nasilnog ponašanja počinitelja, no namijenjen je počiniteljima koji zadovoljavaju određene uvjete o čemu trebaju biti informirani i educirani svi uključeni stručnjaci (primarno sudci koji mjeru izriču te sudski vještaci koji je preporučuju.).
  4. Uočen je trend smanjenja izricanja mjere obveznog psihosocijalnog tretmana u svim dijelovima Hrvatske, u odnosu na što stručnjaci koji mjeru provode iskazuju zabrinutost, obzirom da je riječ o vrlo učinkovitoj mjeri, kada se ona svrhovito i ciljano izrekne.
  5. Na području grada Rijeka postoji vrlo dobra umreženost dionika uključenih u rad sa žrtvama i počiniteljima obiteljskog nasilja, no kao glavni problem ističe se smanjenje izrečenih mjera PSTN čime se skreće pažnja na otvoreni prostor suradnje sa sudovima.
  6. Predstavnice Sigurne kuće ističu probleme s organizacijom čuvanja djece korisnica, što dolazi do izražaja u situacijama kada korisnice imaju obveze vezane uz rješavanje njihovog statusa ili radne obveze.
  7. Predstavnica penalnog sustava ističe problem dugog zadržavanja počinitelja obiteljskog nasilja u uvjetima istražnog zatvora, zbog čega su mogućnosti sustavnog rada s njima kroz provedbu obvezne mjere psihosocijalnog tretmana ili kroz provedbu programa rada na nasilnom ponašanju utvrđenu individualnim planom i programom rada Zatvora, bitno ograničene.

Na kraju ističemo kako je ova radionica održana u prekrasnim uvjetima prostora Botela Marina u Rijeci, što je neupitno doprinijelo i sjajnoj, konstruktivnoj i prijateljskoj radnoj atmosferi u kojoj su okupljeni stručnjaci jasno verbalizirali prakse i postignuća svoje lokalne zajednice u borbi protiv obiteljskog nasilja te su razmijenjeni i vrlo konkretni prijedlozi i ideje za daljnje aktivnosti i međusobnu suradnju.

Voditeljice radionice:
Senka Damjanović i Estera Bašić

Udruga za zaštitu i promicanje ljudskih prava „Sofija“ nevladina je i neprofitna organizacija koja se bavi provedbom projekata i programa koji za cilj imaju povećanje rodne ravnopravnosti, smanjenje broja nezaposlenih i poboljšanje statusa žrtava obiteljskog nasilja.
Nacionalna kampanja osnaživanja žena „Sofija“ sufinancirana je iz Europskog socijalnog fonda, u sklopu dodjele bespovratnih sredstava „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020.
Sadržaj ove radionice, kao i zaključci nakon provedbe, isključiva su odgovornost Udruge za zaštitu i promicanje ljudskih prava „Sofija“ i nužno ne izražavaju stajalište Europske unije, projektnih partnera i prijatelja kampanje.