Pravila natječaja „INSPIRIRANA NJOME“

Udruga za zaštitu i promicanje ljudskih prava ”Sofija”, 10000 Zagreb

1. Opće odredbe

Ovim se dokumentom određuju pravila i uvjeti sudjelovanja u kreativnom natječaju „Inspirirana njome“ (u nastavku: kreativni natječaj) koji organizira Udruga za zaštitu i promicanje ljudskih prava ”Sofija” (u nastavku: Organizator).

Kreativni natječaj provodi se u svrhu direktne marketinške promocije organizatora.

Kreativni natječaj traje od  8. do 11. ožujka 2021. godine putem forme koja će biti dostupna na društvenim mrežama Organizatora

2. Tijek kreativnog natječaja i uvjeti sudjelovanja

U kreativnom natječaju mogu sudjelovati sve maloljetne (uz odobrenje roditelja ili skrbnika) i punoljetne osobe koje su hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

VAŽNO: Ako je natjecatelj maloljetan, od roditelja ili skrbnika tražit će se očitovanje o suglasnosti za sudjelovanje u kreativnom natječaju.

U kreativnom natječaju ne smiju sudjelovati zaposlenici udruge Organizatora, zaposleni u tvrtkama koje na bilo koji način sudjeluju u izvedbi kreativnog natječaja i/ili su na bilo koji način povezani s poslovanjem Organizatora, kao ni članovi njihove uže obitelji.

Za sudjelovanje u kreativnom natječaju korisnici moraju:

  • Pročitati i prihvatiti ova Pravila i uvjete sudjelovanja u kreativnom natječaju objavljene putem društvenih mreža
  • Zapratiti profil jaca_nego_sto_mislis Udruge za zaštitu i promicanje ljudskih prava ”Sofija”
  • Tagirati žensku osobu u komentaru kao odgovor na pitanje:

Koja žena te inspirira i motivira da budeš bolja verzija sebe?

Smatra se da svaki sudionik/ca sudjelovanjem (ispunjavanjem forme za prijavu) potvrđuje da je upoznat/a s ovim Pravilima kreativnog natječaja i uvjetima sudjelovanja u kreativnom natječaju.

Svaki sudionik/ca kreativnog natječaja svojim sudjelovanjem na Organizatora prenosi prava korištenja sadržaja bez vremenskog ili teritorijalnog ograničenja. Korištenje obuhvaća prava objave, kopiranja, prilagodbe i distribucije objavljenog sadržaja u promotivnu svrhu po nahođenju Organizatora.

Organizator se obvezuje da osobne podatke neće slati trećim osobama.

Organizator zadržava pravo ukloniti sav neprimjereni ili uvredljivi sadržaj te će se autoru takvog sadržaja onemogućiti  daljnje sudjelovanje u kreativnom natječaju.

Sudionici kreativnog natječaja, kao i dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade od onih za koje su se natjecali i osvojili ih  sukladnom ovim pravilima natječaja. Nagrade se ne mogu zamijeniti za druge proizvode ili usluge, kao niti novčanu protuvrijednost iste.

Moguće troškove sudjelovanja (pristup internetu) snose sudionici kreativnog natječaja.

3. Nagrada 

Nagrađujemo dobitnika/cu promotivnim proizvodima i materijalima udruge u obliku ”mystery goodie bag”. Nagradu će dobiti osoba koja je ostavila komentar i osoba koja je tagirana u komentaru.

Odabir, objava i obavještavanje  dobitnika nagrada

Dobitnik/ca je korisnik/ca koja je do 11. ožujka do 16:59 sati tagirala osobu kao odgovor na pitanje: Koja žena te inspirira i motivira da budeš bolja verzija sebe?

Organizator kreativnog natječaja će objaviti pobjednika/cu putem društvenih mreža najkasnije do 17 sati 12. ožujka 2021. godine.

Dobitnik/ca će dobiti obavijest o dobitku putem profila na društvenim mrežama koji je naveo/la u svojoj prijavi, a nakon toga ima rok od 7 dana da se povratno javi kako bi se dogovorili detalji oko preuzimanja nagrade. U odgovoru dobitnik/ca ujedno mora poslati svoje potpune podatke: ime, prezime, e-mail adresu i broj telefona.

U slučaju da se dobitnik/ca ne jave u navedenom roku od 7 dana, izgubit će pravo na nagradu.

U slučaju da ispunjeni osobni podaci dobitnika/ce nisu ispravni ili valjani, Organizator može odbiti dodijeliti nagradu.

4. Preuzimanje nagrade

Dobitnik/ca će direktnom komunikacijom dobiti obavijest o primitku, a nagrada će biti poslana poštom. Trenutkom slanja nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora kreativnog natječaja prema dobitniku.

5. Sigurnost podataka

Sudionici kreativnog natječaja ovlašćuju Organizatora da, do opoziva sudionika, obrađuje osobne podatke sudionika natječaja, u svrhu obavještavanja o kreativnom natječaju i u marketinške svrhe Organizatora.

Organizator poštuje privatnost i sigurnost sudionika te se obvezuje na obradu, zaštitu i čuvanje njihovih osobnih podataka sukladno važećim propisima i zakonima.

Organizator se obvezuje da osobne podatke neće slati trećim osobama, osim ako je to potrebno radi provođenja kreativnog natječaja.

6. Odgovornost

Organizator ne preuzima odgovornost za:

  • bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta kreativnog natječaja od strane sudionika u kreativnom natječaju ili trećih osoba
  • neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u kreativnom natječaju
  • (ne)točnost podataka koje pošalju sudionici u kreativnom natječaju

7. Završne odredbe

Sudionici kreativnog natječaja odriču se prava na bilo kakve pritužbe protiv Organizatora povezane sa sudjelovanjem u kreativnom natječaju (npr. u vezi s troškovima sudjelovanja, onemogućivanjem sudjelovanja u kreativnom natječaju u skladu s uvjetima sudjelovanja i dr.).

U svrhu obavještavanja u tijeku natječaja, sudionik/ca natječaja dopušta upotrebu različitih komunikacijskih kanala, kao što su npr. telefon, pošta, elektronička pošta, obavijesti na Facebook i Instagram profilu, softver na društvenoj mreži Facebook i Instagram i drugo.

Sve pritužbe sudionika kreativnog natječaja rješava Organizator. U slučaju da su pritužbe utemeljene, Organizator se obvezuje da će ih riješiti u najkraćem mogućem vremenu i o tome obavijestiti sudionika natječaja. U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Organizator pridržava pravo promjene pravila i uvjeta sudjelovanja u kreativnom natječaju. O svim promjenama i novostima Organizator će sudionike obavijestiti putem društvenih mreža.

Kreativni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.