„UMJETNOST I MENTALNO ZDRAVLJE“ u udruzi SOFIJA

art terapija sofija

U suradnji sa Sveučilištem u Osijeku, udruga SofiJA 22.10. 2021. godine započinje s novim ciklusom Art terapije za svoje korisnice na području grada Zagreba, s posebnim naglaskom na žene kojima je potrebna podrška zbog okolnosti u kojima su se našle i/ili koje su bile izložene nasilju.

Program Art terapije nadopunjuje viziju i smjer rasta udruge Sofija, jer pospješuje osnaživanje žena u današnjem društvu kroz kreativne procese brže prodire do naše podsvijesti i omogućava nam uvid u osobna iskustva kroz terapiju koja je drugačija od tradicionalne „razgovorne“ terapije.

Art terapija je vrsta psihoterapije u kojoj je likovni izričaj i likovni stvaralački proces, glavno komunikacijsko sredstvo. Mnoge osobe, posebno one koje su proživjele traumatska iskustva i izloženost nasilju, često ne mogu, ili jako teško verbaliziraju traumatične doživljaje. Art terapija ima širok spektar pozitivnih utjecaja na pojedincima da istraže svoje emocije, razviju samosvijest, pojačaju samopouzdanje te da se nose se sa stresom, raznim teškoćama i traumatskim iskustvima,  a isto tako da i  unaprijede socijalne vještine. Art terapija vam daje jednu drugačiju perspektivu, vrijedne uvide i jedinstveno iskustvo ekspresije.

Ovaj jedinstveni poslijediplomski specijalistički program ujedinjuje kapacitete Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, Medicinskog fakulteta u Osijeku te Kliničke bolnice Osijek.  Terapeuti koji završavaju studij, osposobljavaju se za samostalan profesionalni angažman u području profesije kreativno-terapijskih modaliteta primjenjujući principe vizualne umjetnosti u terapijske svrhe.

Art terapija temelji se na teoriji kreativnog procesa, principima glavnih psihoterapijskih pravaca, načelima humanističke i razvojne psihologije te neuro-znanstvenim istraživanjima.

Pridružite nam se na individualnim ili grupnim radionicama koje su besplatne za sve naše korisnice. Prijavite se na mail sanja@sofija.hr!

Voditeljica: Nikolina Manojlović Vračar, mag. art., umjetnica je koja djeluje na području likovnog, scenskog i književnog izraza. Kao specijalizantica art terapije na Poslijediplomskom specijalističkom studiju iz kreativnih terapija pri Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, provodi stručnu/kliničku praksu u udruzi Sofija.