UJEDINJENE ZA RAVNOPRAVNOST- rezultati ankete

 

REZULTATI ANKETE

Dragi  svi!

S velikim ponosom želimo podijeliti rezultate uspješne provedbe našeg najnovijeg projekta, “Ujedinjenje za Ravnopravnost”. Cilj projekta bio je osnažiti zagovaračku poziciju organizacija civilnog društva (OCD-ova) u borbi za zaštitu ženskih prava, posebno ističući pravo na pobačaj. U kontekstu rastućih patrijarhalnih vrijednosti i ograničenja ženskih sloboda u Hrvatskoj, projektni tim je uspješno implementirao niz aktivnosti kako bi podigao svijest i potaknuo promjene.

Jedna od ključnih aktivnosti bilo je anketno istraživanje provedeno među ispitanicima s ciljem utvrđivanja razine znanja o temi pobačaja te statusu zaštite ostalih ženskih prava i sloboda. Rezultati istraživanja pružili su dragocjen uvid u javno mnijenje i potrebe, informirajući daljnje korake projekta.

Kroz kampanju na društvenim mrežama, educirali smo širu javnost o zaštiti ženskih prava i pravu na pobačaj. Edukativni tekstovi i događaj organiziran povodom Međunarodnog dana sigurnog pobačaja,  dodatno su pridonijeli podizanju svijesti, dok smo uspostavili suradnju s relevantnim OCD-ovima i pojedincima kako bismo stvorili snažan pritisak na donositelje odluka.

Uz podršku javnosti, tražili smo donošenje ustavnih promjena koje bi vratile pravo na pobačaj u Ustav Republike Hrvatske. Ovaj aspekt projekta zauzima ključnu ulogu u ostvarivanju dugoročnih promjena u zakonodavnom okviru.

Uz jačanje zagovaračke/watchdog uloge civilnog društva, posebno smo surađivali s udrugom Hrabre sestre i Centrom za ženske studije.

U konačnici, projekt “Ujedinjenje za Ravnopravnost” ostvario je svoj cilj kroz uspješnu provedbu aktivnosti, stvarajući temelje za daljnje promjene i unapređenje položaja žena u Hrvatskoj.

Hvala svima koji su podržali i doprinijeli ovom važnom projektu!