Nacionalna kampanja osnaživanja žena „Sofija“ – edukacija za stručnjake održana u Zaboku 19.6.2020.

Autorica izvještaja: Estera Bašić, socijalna radnica Doma „Duga-Zagreb“

Voditeljica radionice: Senka Damjanović, psihologinja Doma „Duga-Zagreb“

Edukacija stručnjaka u sklopu Nacionalne kampanje osnaživanja žena “Sofija” na temu „Obiteljsko nasilje – društveni problem“ održala se 19.6.2020. u Zaboku (Krapinsko-zagorska županija) u prostoru Mreže udruga „Zagor“. Na edukaciji je sudjelovalo 19 stručnjaka koji u svom radu direktno rade s marginaliziranim skupinama, nezaposlenim ženama, na područjima povećanja zapošljivosti i socijalnog uključivanja. Uključeni su bili stručnjaci iz područja socijalnog rada, djelatnice Crvenog križa, velik broj zaposlenika policijske uprave Krapinsko-zagorske, koordinatorica za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije, djelatnice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, savjetnica Ministarstva hrvatskih branitelja, pročelnica Krapinsko-zagorske županije, te djelatnice organizacija civilnog društva.

Edukacija je predstavila rad Doma „Duga-Zagreb“ kao oglednog primjera za postupanje sa žrtvama obiteljskog nasilja. Voditeljica je u interaktivnom segmentu radionice predstavila nekoliko slučajeva koji su se pojavili u Domu „Duga-Zagreb“ u posljednjih godinu dana. Na temelju tih primjera, svi su se sudionici potrudili pronaći eventualne pogreške u radu sustava, efikasnija rješenja za njihovo brže i lakše rješavanje u budućnosti i drastično smanjenje njihovog pojavljivanja. Svi su sudionici imali priliku iznijeti specifične poteškoće koje se pojavljuju u njihovom sustavu i zaključili su kako sustav u širem smislu nije dovoljno dobro organiziran i usklađen, a zbog nedefiniranih smjernica u provedbi dolazi do „grešaka“ i propusta. Zapisani su konkretni zaključci čija bi implementacija u državne procedure i cjelokupan sustav trebala dati značajno poboljšanje funkcioniranja svih dionika, te jasnije i rasterećenije rješavanje slučajeva obiteljskog, ali i svakog drugog nasilja.

ZAKLJUČCI S RADIONICE:

  1. Sustavno riješiti pitanje upisa djece u vrtić, koja su na smještaju s majkama u skloništu i to na razini Hrvatske (omogućiti pravo prvenstva kod upisa ili imati osigurano barem 1 mjesto u vrtiću za takvo dijete);
  2. Informacija o puštanju počinitelja iz pritvora i dalje nije sustavno uređena i dostupna žrtvi nasilja (protok informacija je slab, prebacuje se odgovornost između sustava oko obaveze dijeljenja te informacije sa žrtvom – iako je to njezino pravo, žrtva često i dalje ne može saznati je li počinitelj pušten iz pritvora);
  3. Iskazivanje putem video linka i dalje se ne koristi u dovoljnoj mjeri (događa se da žrtva navedeno mora zatražiti, umjesto da je to omogućeno na svakom sudu u Hrvatskoj tijekom procesuiranja kaznenih djela iz domene nasilja u obitelji);
  4. Problem višestrukog iskazivanja od strane žrtve je i dalje prisutno! Navedeno dovodi do višestruke traumatizacije pa i odustajanja od iskazivanja;
  5. Pojedinačna procjena žrtve bi trebala biti obaveza svih uključenih u određeni predmet nasilja u obitelji, a sve s ciljem bolje zaštite žrtve;
  6. Apelirati na adekvatnu medijsku popraćenost o problematici nasilja u obitelji. Medijsko izvještavanje o nasilju je i dalje senzacionalistički i neprimjereno te često otkriva identitet žrtve, ali i traumatizira žrtvu koja čita o tome;
  7. Lokacija žrtve koja je smještena u sigurnoj kući treba ostati tajna informacija!
  8. Bolje umrežavanje, komunikacija i razmjena iskustva među stručnjacima s ciljem poboljšanja suradnje i jačanja vlastitih kapaciteta u radu sa žrtvama nasilja;
  9. Primjer dobre prakse – osnivanje županijskih timova, ali na lokalnoj razini, na inicijativu Ministarstva unutarnjih poslova, s ciljem umrežavanja svih stručnjaka koji se u svom radu mogu susresti sa žrtvom nasilja (policija, sustav socijalne skrbi, obrazovni sustav, zdravstveni sustav);

Radionica je imala za cilj povezati stručnjake koji rade s marginaliziranim skupinama i olakšati njihovu suradnju i komunikaciju u budućnosti. Dijeljenjem iskustava između županija postaje jasno kako je sustav još uvijek neusklađen ne samo na lokalnoj, već i na državnoj razini, te se nadamo da će postavljanje pitanja i jasnih prijedloga pozitivno utjecati na rad svih sektora koji rade s najranjivijim skupinama našeg društva.