Dragi naši s ponosom predstavljamo naš novi projekt!

Projekt “Ujedinjenje za Ravnopravnost”  ima za cilj osnažiti zagovaračku poziciju OCD-ova u odnosu na zaštitu ženskih prava, s naglaskom na pravo na pobačaj, u svjetlu novih društvenih pojava koje zagovaraju patrijarhalne vrijednosti i ograničavanje ženskih sloboda u Hrvatskoj, te ugrožavaju ženske slobode odlučivanja, a najviše pravo na pobačaj. Do sad je u svim zemljama u kojima su takve pojave jačale uvedena zabrana pobačaja. U ovom su trenu društveni dijalog i jasno zagovaranje zaštite ženskih prava i prava na pobačaj potrebniji nego ikad prije.

📍Udruga će provesti anketno istraživanje kako bi se utvrdila razina znanja ispitanika o temi pobačaja i statusu zaštite ostalih ženskih prava i sloboda, te će se informirati šira javnost i relevantni OCD-ovi o zaštiti ženskih prava i pravu na pobačaj kroz kampanju na društvenim mrežama.

📍Projektnim aktivnostima će se informirati šira javnost i relevantni OCD-i,  educirati kroz edukativne tekstove i webinar, te će se umrežiti s OCD-ima i pojedincima kako bi se stvorio pritisak na donositelje odluka.

📍Tražiti ćemo kroz kampanju i osobni susret s osobama donositeljima odluka da se progovori  o temi pobačaja, da nas podrže u pritisku na donošenju ustavnih promjena, a to znači  traženje i  vraćanje  prava na pobačaja u Ustav RH.

📍Projekt će također ojačati zagovaračku/watchdog ulogu civilnog društva, uključujući udrugu Sofija i srodne organizacije i pojedince, te osnažiti i educirati ranjive skupine.