Sigurnomjesto.hr: Nacionalna kampanja osnaživanja žena “Sofija” – kreću radionice za nezaposlene i zlostavljane žene