Međimurje press: “Socijalna izolacija – socijalna zamka za žrtve obiteljskog nasilja”

Sigurna skloništa, u vrijeme prijetnje zarazom, moraju garantirati i sigurnost od zaraze! Prošli tjedan je održana prva radionica stručnjaka kojom je započela Nacionalna kampanja osnaživanja žena “Sofija”.

Pročitajte više: https://medjimurjepress.net/politika-i-drustvo/socijalna-izolacija-socijalna-zamka-za-zrtve-obiteljskog-nasilja/