Duga-Zagreb.hr: 1. radionica u Zagrebu u sklopu Nacionalne kampanje osnaživanja žena “Sofija”

Dom Duga Zagreb

Nacionalna kampanja osnaživanja žena “Sofija” radi na aktivnom osnaživanju i osposobljavanju žena za nošenje s izazovima u društvu u kojem živimo te njihovom osposobljavanju za aktivnije sudjelovanje na tržištu rada. Dom „Duga-Zagreb“ je partner u tom projektu u dijelu edukacija za stručnjake koji rade sa žrtvama nasilja u obitelji kao i s počiniteljima istog.

Pročitajte više: http://www.duga-zagreb.hr/1-radionica-zagrebu-sklopu-nacionalne-kampanje-osnazivanja-zena-sofija/