Znaš li koja je priča iza Nacionalne kampanje Sofija?

blog_sofija_jaca_nego_sto_mislis_kampanja

Što kada bih vam rekla da su projekt osnaživanja žena Sofija zamislila i napisala dva muškarca, a sada ga vode dvije snažne žene. Sinergija. I mi vjerujemo u to. Prošlost ne možemo promijeniti, ali ne želimo budućnost u rukama ljudi koji ne vjeruju u jednakost, već radije koji teže vidjeti vrijednost u svemu što potiče ljudski duh. I zato je nastala kampanja Sofija.

Je li moguć prelazak sa sustava temeljenog na nejednakostima, posebno nejednakosti među spolovima, socijalnoj nepravdi i ekonomskoj? I je li moguće zamisliti da je pomak usmjeren prema sustavu koji se temelji na jednakosti, poštovanju i otvorenosti koji vodi miru i socijalnoj pravednosti? Je li to realno? Što je još važnije, koje bi promjene u društvenoj strukturi mogle omogućiti takvu transformaciju? Ova pitanja su izazvala nas i ostale koji rade s nama dok smo se borili s utjecajem na žene sa svim društvenim teškoćama, da se nejednakost i dalje rađa u ratu i izvan njega – obiteljsko nasilje, seksualno nasilje, ekonomsko nasilje i uskraćivanje, isključenost, neizreciva zvjerstva – popis se nastavlja i predug je. Kako smo promišljale, neke su nam stvari postale jasnije. Potrebna je transformacija, potpuni preokret koji će donijeti svijet u kojem će žene sigurno hodati ulicama noću, same, zarađivati svoj novac i biti neovisne, imati snage uzeti život u svoje ruke. Kako da to učinimo? Odlučili smo da je jedno od rješenja osnaživanje žena. Kad žene shvate svoj potencijal i mogu pristupiti svojoj unutarnjoj snazi, znanju i moći, događaju se čuda. To nas je nadahnulo-osnažiti žene da pristupe onome što već imaju, ali što je potisnuto, ugnjetavano i ugušeno raznim oblicima nasilja.

Nacionalna kampanja SOFIJA provedbom svojih aktivnosti radi na aktivnom osnaživanju i osposobljavanju žena za nošenje s izazovima u društvu u kojem živimo te njihovom osposobljavanju za aktivnije sudjelovanje na tržištu rada.

Osim rada na aktivnom osnaživanju žena, stavljamo naglasak na važnost umrežavanja i povezivanja institucija koje su uključene u sustav suzbijanja i prevencije nasilja nad ženama – policije, sudstva, socijalnih službi, organizacija civilnog društva i samih žrtava nasilja.

Aktivnosti nacionalne kampanje Sofija pokrivaju cijelu Hrvatsku i održat će se u svim županijama (21 lokacija) za dvije ciljane skupine:

  • nezaposlene žene i žrtve nasilja, i
  • stručnjaci koji rade s navedenim skupinama.

Nasilje nije samo fizičko i želimo otvoreno porazgovarati o tome čemu su žene sve izložene samo zato što su se rodile kao žene. Postavljamo pitanja, otvaramo dijalog i tražimo odgovore. Slušamo vas i to je ono na kraju ono što će ostati iza ove kampanje, nadamo se. Vaš glas koji ćemo mi prenijeti dalje.

„Podižem svoj glas, ne da bih vikala, nego da se one koje su bez glasa može čuti… Ne možemo uspjeti ako je polovica nas sputana.“/Malala Yousafzai

Ključni element osnaživanja života nije težnja za savršenstvom, već samopouzdanje čak i sa znanjem da se neuspjeh može dogoditi. Uzimanjem svojih iskustava i učenjem iz svojih grešaka ne znači da i dalje niste na svom putu. Vjerujte sebi. Dakle, ako bih opisale osnaženu ženu ona bi bila odlučna, samouvjerena i neustrašiva. To ste sve vi, dajte nam priliku da vam to i pokažemo.

Želimo otvoriti neki novi put ženama koje nisu na tržištu rada i ženama koje su bile izložene bilo kojoj vrsti nasilja. Pričat ćemo o iskustvima, učiti ćemo o sebi, usvajati nove vještine i osvijestiti koliko možemo same napraviti za sebe, prvo s našom podrškom a onda i same. Jer mi vjerujemo u Vas.

Jače ste nego što mislite.

Vaš tim SOFIJA
Sanja i Ljerka