Osnaživanje žena

“Margaret Atwood, kanadska autorica, jednom je pitala grupu žena na sveučilištu zašto se osjećaju ugroženo od muškaraca. Žene su rekle da se boje da ih muškarci tuku, siluju ili ubiju. Zatim je pitala grupu muškaraca zašto se osjećaju ugroženo od žena. Rekli su da se boje da će im se žene smijati.”

Molly Ivins

Sofija_blog_osnazivanje_zena

Osnaživanje žena može se definirati kao promicanje osjećaja vlastite vrijednosti žena, njihove sposobnosti određivanja vlastitog izbora i njihovog prava na utjecaj na društvene promjene za sebe i druge. U zapadnim se zemljama osnaživanje žena često povezuje s određenim fazama kretanja ženskih prava u povijesti. Ovaj pokret možemo podijeliti na tri vala.

Prvi val započinje u 19. i početkom 20. stoljeća u kojem je izborno pravo i pravo glasa bilo ključno obilježje. Drugi val šezdesetih godina prošlog stoljeća uključivao je seksualnu revoluciju i ulogu žene u društvu. Feminizam trećeg vala često se smatra početkom devedesetih prošlog stoljeća. Osnaživanje žena i promicanje ženskih prava pojavili su se kao dio velikog globalnog pokreta i nastavljaju graditi nove temelje posljednjih godina. Dani poput Međunarodnog dana žena također dobivaju na značaju. No unatoč velikom napretku, žene i djevojke se i dalje suočavaju s diskriminacijom i nasiljem u svim dijelovima svijeta.

Površno gledano, rodna ravnopravnost čini se jednostavnom. To znači imati jednaka prava i mogućnosti. Međutim, to je složeno pitanje. Nejednakosti spolova su rasprostranjene i duboko su ukorijenjene. Neravnoteža između spolova utječe na gotovo sve aspekte života žena. A učinci su značajni, krećući se od socijalnih do političkih i ekonomskih. Žene su obično nedovoljno zastupljene u ulogama moći i odlučivanja. Za jednaki rad primaju nejednaku plaću, a često se suočavaju sa zakonskim i drugim preprekama koje utječu na njihove mogućnosti na radu. U zemljama u razvoju djevojčice i žene često su manje vrijedne od dječaka. Umjesto da ih šalju u školu, često ih se tjera da rade kućne poslove kod kuće ili se udaju za miraz prije nego što odrastu. Svake godine 12 milijuna maloljetnih djevojčica završi u prisilim brakovima. Prema UN-u, muškarci mogu zakonski spriječiti supruge da rade u 18 zemalja. Sinovi imaju veća prava nasljeđivanja od kćeri u 39 zemalja. Daljnjih 49 zemalja nema zakone koji bi štitili žene od nasilja u obitelji. Ravnopravnost spolova važna je ne samo zato što je ljudsko pravo, već i zato što je neophodna za izgradnju kvalitetnijeg društva.

Prilika da žene i djevojke imaju jednak pristup kvalitetnom obrazovanju, zdravstvu, radnim mogućnostima, kao i političkoj zastupljenosti i sudjelovanju u donošenju ekonomskih odluka, presudno je za održivi razvoj i ekonomski napredak.

Zašto je osnaživanje djevojčica i žena toliko važno? Osnaživanje žena bitno je za zdravstveni i socijalni razvoj obitelji, zajednica i zemalja. Kad žene žive sigurne, ispunjene i produktivne živote, mogu dostići svoj puni potencijal. Doprinoseći svojim vještinama kao radna snaga koja je sposobna se brinuti za sebe, mogu odgajati sretniju i zdraviju djecu. One su također u mogućnosti pomoći poticanju održivih gospodarstava i doprinosu u društvu i čovječanstvu u cjelini. Ključni dio ovog osnaživanja je obrazovanje. Djevojke koje su obrazovane mogu doprinijeti ekonomiji svoje zemlje kasnije u životu. Također je četiri puta manja vjerojatnost da će se vjenčati mlade nakon osam godina obrazovanja, što znači da one i njihove obitelji imaju bolju mogućnost skrbiti za sebe i pridonositi obitelji kao ravnopravni članovi. I zato žensko osnaživanje nije samo bitno za nas žene, nego za nas sve kao društvo koje raste i razvija se u mjesto gdje ćemo svi željeti doprinijeti onime što jesmo i što kao individue možemo napraviti da ovaj svijet bude jedno lijepo mjesto za sve nas.