365 DANA ZA ŽENSKO PRAVO NA POBAČAJ!

Svjetlo rujanskog jutra obasjava grad, noć je polako ustuknula pred novim danom, a 27. rujna 2023. godine označava početak još jedne neokonzervativne kampanje pod imenom “40 dana za život”. Kampanja se deklarira kao inicijativa koja želi “zaustaviti pobačaj” putem molitve i mirnog bdjenja. No, duboko zakopane ispod te fasade nalazi se nešto mnogo tamnije – globalna ženomrzačka kampanja, koja želi žene svesti na ulogu živućih inkubatora, poslušnih supruga i čedno obučenih sluškinja svojih muževa. Ta kampanja odražava ne samo duboko ukorijenjene patrijarhalne stavove, već i ignoranciju prema životima i potrebama žena.

 

Na prvi pogled, možda se čini da je “mirno bdjenje” i molitva bezopasno, ali njihov pravi cilj je ograničavanje prava žena na izbor, na kontrolu vlastitog tijela i života. Svjesne smo da se ovakve inicijative ne temelje na činjenicama ni znanstvenim spoznajama, već na moraliziranju i stigmatizaciji. Zahtijevajući da žene trpe posljedice odluka koje se tiču isključivo njih samih, ove kampanje ignoriraju pravo žene na samoodređenje, dostojanstvo i zdravlje.

U svijetu gdje se odluke o vlastitom tijelu ne bi smjele donositi na temelju političkih, religijskih ili ideoloških uvjerenja, pravo žene na siguran prekid trudnoće treba biti temeljno ljudsko pravo. To je pravo koje proizlazi iz osnovnih prava žene na život, samoodređenje, dostojanstvo i zdravlje. Odbijajući priznati ovu osnovnu istinu, neokonzervativne kampanje ne čine ništa osim što dodatno povećavaju stigmu i teret na leđima žena koje se suočavaju s teškim odlukama o svojoj budućnosti i zdravlju.

No, što možemo učiniti kako bismo podržali žene i njihova prava u ovom vremenu ograničenih izbora? Zgražanje na društvenim mrežama, ismijavanje, bijes i psovke, dok možda olakšavaju trenutačnu frustraciju, ne mijenjaju sustav niti poboljšavaju uvjete za žene koje se suočavaju s pitanjima o prekidu trudnoće. Naše reakcije na takve događaje trebaju biti usmjerene prema konkretnim akcijama koje podržavaju žene i omogućuju im da donesu odluke o svom tijelu i budućnosti bez straha od osude i stigme.

U svjetlu svega navedenog, naša ženska mreža Hrabre sestre se ističe kao izvanredan primjer organizacije koja ne samo da podržava žene u njihovim odlukama o prekidu trudnoće, već i pruža cijelovitu žensku podršku, razumijevanje i empatiju. U posljednje tri godine, Hrabre sestre su pružile podršku više od petsto ženama koje su se suočile s ovim teškim odlukama. Svaki dan, sve više žena pronalazi potporu i razumijevanje u ovoj mreži, jer znaju da su došle na pravo mjesto.

Hrabre sestre su svjetionik nade i podrške u svijetu koji često nameće osudu i tjeranje žena u kut zbog njihovih odluka. Naš rad je od suštinskog značaja za osnaživanje žena i omogućavamo im da donesu odluke u skladu sa svojim vlastitim vrijednostima, potrebama i okolnostima.

Važno je naglasiti da podrška ženskim pravima ne znači protivljenje bilo čijim vjerskim uvjerenjima, već promicanje prava svake žene da donese odluke koje su najbolje za nju i njezinu obitelj, bez obzira na vlastite uvjerenja. Sloboda vjeroispovijesti i pravo na izbor trebaju koegzistirati u društvu koje poštuje i cijeni različitost.

Ako se pitate što možete učiniti kako biste podržali prava žena na prekid trudnoće i promicali empatiju, razumijevanje i podršku, postoji niz koraka koje možete poduzeti. Prvo, možete se informirati o pravima žena u vezi s pobačajem i dostupnim resursima u vašem području. Znanje je prva stepenica prema promicanju prava žena.

Drugo, možete podržati organizacije poput naše koje pružaju podršku ženama u teškim trenucima i koje se zalažu za pravo žene na izbor. To može uključivati volontiranje, donacije ili širenje svijesti o njihovom radu.

Treće, možete aktivno sudjelovati u raspravama i podizati svijest o pitanjima koja se tiču reproduktivnih prava. Dijalog i edukacija su ključni za promicanje razumijevanja i suosjećanja.

Nadalje, možete podržavati političke inicijative koje se zalažu za prava žena na izbor i aktivno sudjelovati u procesu donošenja odluka. Vaš glas i angažman mogu imati značajan utjecaj na promicanje promjena u zakonima i politikama koje utječu na reproduktivna prava.

I na kraju, ali ne manje važno, možete podržavati i razumjeti žene u vašem životu koje su se suočile s pitanjima o prekidu trudnoće. Pružanje podrške, razumijevanje i suosjećanje bez osude može imati dubok i pozitivan utjecaj na njihovu emocionalnu dobrobit.

Iako se kampanje poput “40 dana za život” i dalje nastavljaju, postoji svjetlo nade u obliku organizacija poput Hrabre sestre i pojedinaca koji su posvećeni promicanju prava žena na izbor. Ovo je borba za jednakost, pravo na samoodređenje i dostojanstvo svake žene. U svijetu u kojem živimo, nema mjesta za ograničavanje tih temeljnih prava.

Zato se, žene i muškarci, pridružite  se mreži Hrabre sestre ili podržite naš rad na bilo koji način koji vam odgovara. Novi edukacijski ciklus za četvrtu generaciju hrabrih sestara započinje početkom studenog. Ako trenutno niste u mogućnosti biti aktivni član, možete se pridružiti kao podržavajući član. Svaki oblik podrške je dobrodošao, jer zajedno možemo rušiti sustav religijski nametnute stigmatizacije pobačaja i urotničke šutnje medicinske struke.

Učlanite se ovdje: [https://hrabra.com/join-us/](https://hrabra.com/join-us/)

Također, možete donirati za podršku: [https://hrabra.com/donation-spende-donacija/](https://hrabra.com/donation-spende-donacija/)

Uključite se, educirajte se i zajedno radimo na stvaranju svijeta gdje će svaka žena imati pravo na izbor, podršku i dostojanstvo. To je borba koja ne poznaje spol, vjeru ili politiku, već se temelji na temeljnim ljudskim pravima i solidarnosti.

 

Hrabre sestre